Det regionala nätverket för besöksnäring och turism

Det regionala nätverket för  besöksnäring och turism (RNBT) är en medlemsförening, bildad 2022, som samlar ledande tjänstepersoner för regionala turism- och besöksnäringsorganisationer i hela Sverige. Idag har vi 17 medlemsregioner och alla är välkomna. 

Vi skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och hantering av sakfrågor som föreningens företrädare kan ta vidare i relevanta lokala, - regionala- och nationella (internationella) sammanhang, alltid utifrån det regionala perspektivet. Oavsett om man kommer från en stor eller liten region så finns det många frågor och utmaningar som är likadana över hela landet. Genom nätverket får vi större kraft att samlas kring dessa frågor och ta itu med dem gemensamt. 

Föreningen företräder även sina medlemmar i exempelvis styrgruppen för Smartare Tillsammans och skapar en plattform där nationella aktörer lättare kan nå ut till majoriteten av Sveriges regionala besöksnäring.